Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bazı fikirleri

Gazi Mustafa Kemal Atatürk kimdir?

Bunu bilmeyen olduğunu düşünmüyorum fakat yine de yazmamız doğru olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında doğmuş, 1938 yılında hakkı rahmetine kavuşmuş fakat hala fikirleri ve gönlümüzde yaşayan bir Türktür. Yakın zamanda Türk mü değil mi diye tartışmalar olsa bile Mustafa Kemal Atatürk Türk'tür.

Fikirlerine geçmeden önce belirtmek istediğim bazı noktalar var. Öncellikle;

Gazi unvanı nereden geliyor?

Trablusgarp savaşına gizli olarak katılan grubun öncülerinden olan gazi Mustafa Kemal Atatürk, derne muharebesi sırasında italyan uçakları tarafından yapılan bombardıman sırasında gözüne şarapnel parçası isabet etmiştir. Bu yüzden de sağ gözünde biraz dikkatli bakarsanız fark edilebilecek bir şaşılık vardır.

Çanakkale muharebesinin sıcak dakikaların da göğsüne denk gelen fakat saat sayesinde kurtulan Atatürk o dakikaları şöyle anlatıyor;

“Muharebe meydanında cereyan eden hali temaşa ederken bir şarapnel parçası göğsümün sağ tarafına çarptı. Cebimde bulunan saati parça parça etti. Vücuduma nüfuz edemedi. Yalnız kalınca, derin bir kan lekesi bıraktı. Bu saat enkazını bilâhare, bugünün hatırası olmak üzere, liman (von sanders) paşa’ya verdim. O da aile asalet armasını hâvi, kendi saatini bana verdi.”

Neden cumhuriyeti kuracağını sakladı?

Savaş devam ederken cumhuriyet fikrini silah arkadaşları ile paylaşsaydı eminim ki kutuplaşma başlayacak ve İstanbul hükümetinin istediği şekilde olaylar gelişecekti. Bu durumda bir de kurtuluş savaşını vermek intihar olacaktı. Bu yüzden en uygun anı savaş kazanıldıktan sonra olarak belirledi ve cumhuriyeti 29 Ekim 1923 yılında ilan etti. Bir gece öncesi arkadaşlarına;

Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilân edeceğiz! Dedi. Atatürk sessizleşen salonda arkadaşlarının yüz ifadelerini kontrol ederken mutlu olduklarını görünce de fikrinden emin olarak;

Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyet'tir. Bunu anayasa'mıza yarınki meclis toplantısında koyduracağız. Hazırlıklarımızı bir kez daha gözden geçirmemiz lazım. Bu sözleri söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk fikirleri

Öncelikle belirtmekte fayda var, bu fikirler tamamen gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. Herhangi yanlış varsa belirtirseniz sevinir ve düzeltirim.

Mustafa Kemal fikirlerini ilk olarak osmanlı devleti ve geleceğine yönelik olmuştu. Mustafa Kemal, küçük yaşlarda bile memleket meselelerini ciddiye alıp, ülkenin geleceğini düşünürdü. Bu fikirleri oluşumunda katkısı olan şeyler de tam olarak kitaplardı. Mustafa Kemal kitap okumayı çok sever, parasını biriktirip kitap alırdı. Bu alışkanlığı gelecekte cumhuriyeti kurmasının ön ayaklarını oluşturuyordu.

Mustafa Kemal harp akademesinden mezun olduğu sırada savaşlar yavaş yavaş patlak vermeye başlıyordu. Bu durum da herkes ne yiyeceğiz, ne içeceğiz diye düşünürken Mustafa Kemal ülkenin durumunu düşünerek fikirler öne sürüyordu. Bilinen bazı fikirleri;

-1. dünya savaşına girilmemeli.
-2. dünya savaşı ile ilgili çok zaman geçmeden Avrupa'da bir fırtına kopacağını, o müthiş kasırganın dünyanın her tarafına yayılacağını, insanlığın umumi bir harp musibetinin bütün kötülükleri ile bir kere daha karşılaşacağını' beyan ettikten sonra, "bu kanlı badirede tarafsız kalmak, harbe katılmamak ve devlet ge misini bu fırtına ortasında hiçbir maniaya çarptırmadan sevk ve idare ederek harp dışında ve sulh içinde yaşamaya çabalamak bizim için hayatî ehemmiyeti haizdir.

Kim ne derse desin, Atatürk memleketin durumundan nereye gideceğini tahmin edebiliyordu. Hatta bazı öngörüşleri kelimesine bile harfiyen uyuyordu. Gençliğe hitabında gençlere söyledikleri bile birbir gerçekleşiyordu.

Önemli ön görüşleri;

Gençliğe hitabe;

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz Vatan'ın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Evet, bu makaleyi yazdığım için mutlu ve gururluyum. İyi ki böyle bir idolümüz var diyorum.

Kaynaklar;


Son incelemeler

İnsanlara tarihimizi anlatmaktsın fakat resim eklsen iyi olurdu.

Yorumlar

Cumhuriyeti kuracağını saklamadı, zaten arkadaşları ile öğrencilik yıllarında bile bu ideolojileri tartışıyor idi; tüm arkadaşları -ve etrafındaki insanlar- fikirlerini biliyordu.
Atam Nutuk eserinde (sayfa veremiyorum, her nutukta sayfa farklı oluyor) tüm kabineyi Çankaya köşküne çağırdığını, burada kabineye Latife hanımın yardımı ile yemek verdiğini ve zaten önceden de belirli olan Cumhuriyet fikrinin yarın hayata geçeceğini belirtti, masadaki değerli insanların fikrini aldı. Atatürk hiç bir kararı kendi kendine almadı; eğer öyle olsa idi tek kurşun atılmadan teslim edilen İstanbul'da yer alan meclis mebuslarını Ankara da kurulan yeni meclise getirmek için bin bir zorluk çekmezdi.
 
Cumhuriyeti kuracağını saklamadı, zaten arkadaşları ile öğrencilik yıllarında bile bu ideolojileri tartışıyor idi; tüm arkadaşları -ve etrafındaki insanlar- fikirlerini biliyordu.
Atam nutuk eserinde (sayfa veremiyorum, her nutukta sayfa farklı oluyor) tüm kabineyi çankaya köşküne çağırdığını, burada kabineye latife hanımın yardımı ile yemek verdiğini ve zaten önceden de belirli olan cumhuriyet fikrinin yarın hayata geçeceğini belirtti, masadaki değerli insanların fikrini aldı. Atatürk hiçbir kararı kendi kendine almadı; eğer öyle olsa idi tek kurşun atılmadan teslim edilen İstanbul'da yer alan meclis mebuslarını Ankara'da kurulan yeni meclise getirmek için bin bir zorluk çekmezdi.

Hocam cumhuriyet fikrini tabii ki okuduğu bazı eserlerden aldı, bu konuda haklısınız. Jean-jacques Rousseau'nun fikirleri Atatürk'ü etkiledi diye biliyorum. ( Yanlışım varsa düzeltirseniz sevinirim.) orada sakladı yazmam silah arkadaşları haricinde demek istedim. Haklısınız, zaten BMM'yi açarak ilerideki yönetim biçiminin ne olacağının sinyallerini vermişti.
 
Jean-jacques Rousseau'nun fikirleri Atatürk'ü etkiledi diye biliyorum.
"Ben çocukken çok fakirdim, elime iki kuruş geçse bir kuruşu ile kitap alırdım" diyor Atam, Atatürk bir çok (4000+) kitap okumuş ve bu kitapların hepsinden faydalanmıştır. Yabancı yazarların özgür fikirlerinin yanı sıra Türk yazarların da fikirlerinden ve özellikle Türkçülük akımından etkilenmiştir, bu fikirlerini hiç kimseden çekinmeden herkese anlatmıştır.
Benim bahsettiğim şey "sakladı" demek hoş bir tabir değil, bu tip tabirler sadece koyunlara malzeme verir 😊.
 
"Ben çocukken çok fakirdim, elime iki kuruş geçse bir kuruşu ile kitap alırdım" diyor atam, Atatürk birçok (4000+) kitap okumuş ve bu kitapların hepsinden faydalanmıştır. Yabancı yazarların özgür fikirlerinin yanı sıra Türk yazarların da fikirlerinden ve özellikle türkçülük akımından etkilenmiştir, bu fikirlerini hiç kimseden çekinmeden herkese anlatmıştır.
Benim bahsettiğim şey "sakladı" demek hoş bir tabir değil, bu tip tabirler sadece koyunlara malzeme verir 😊.

Haklısınız hocam.
 
Enver Paşa'nın orduya getirdiklerini ileriye taşıyıp halka açması da eklenebilir. (Harf inkılabı vb.)
 

Blog girdisi detayları

Ekleyen
GFYT
Görüntüleme
373
Yorumlar
8
İncelemeler
1
Son güncelleme
Değerlendirme
4,50 yıldız 2 değerlendirme

Tarih kategorisindeki diğer girdiler

GFYT adlı kullanıcının diğer girdileri

Bu girdiyi paylaş

Yukarı