Azami tamir süresi aşımında hangi haklar doğar?

AnimusOxyGeN

Picopat
Katılım
18 Ağustos 2022
Mesajlar
591
Çözümler
2
Daha fazla  
Cinsiyet
Erkek
18 iş günü oldu tahminen ve benim laptopa ihtiyacım var. İtopya'dan aldım şu an ürün ServisPoint'te garantide, azami tamir süresi aşımında haklarım neler iade hariç? Ücretsiz şekilde üst model değişimi yapılabilir mi?
 
Son düzenleyen: Moderatör:
Ben de anakartı gönderdim yaklaşık 25 gün oldu. Arayacağım yarın.
 
Kullanıcı hatası da olsa(!) ürünlerin azami tamir süreleri vardır ve servis istasyonları bu süreyi geçiremezler. Azami tamir süresinin geçtiği durumlarda tüketici olarak ürünün ücretsiz olarak yenisiyle değiştirilmesini veya iadesini talep edebilirsiniz.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun - Madde 11:
(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.


Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun - Madde 11:
(4)Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği - Değiştirilen Madde 10:
(4)Kullanım ömrü süresince, malın yetkili servis istasyonlarındaki bakım ve onarım süresi azami tamir süresini geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.
 
Geri
Yukarı