Bilerek kodlarınızı uzatıyor musunuz?

M.Sc Jelly Bean

Kilopat
Katılım
2 Mart 2014
Mesajlar
4.951
Çözümler
75
Yer
Master Boot Record
Tam tersine olabildiğince tek satırda yazmaya çalışıyorum.
Bkz.:
for (Agent agent : agents)
{
 final double T = Random.getUnifiedRandomNumber() >= 0.5 ? 0 : 1;
 final double T_p = T - nIteration / (double) (iteration - nIteration);
 final double[][] P_grid = JNum.fabs(JNum.sub(bestAgent.getPositions(), agent.getPositions()));
 final double[] C = Random.generateUniformRandomNumbers(agent.getN_Variables());
 final double[][] A = JNum.transpose(JNum.sub(JNum.mult(JNum.sum(P_grid, T_p), 2 * Random.getUnifiedRandomNumber()), T_p));
 final double S = Math.pow(Math.abs(getF() * Math.exp(-iteration / getL()) - Math.exp(-iteration)), 2);
 double[][] bestAgentTranspose = JNum.transpose(bestAgent.getPositions()); 
 final double[][] D_ep = JNum.fabs(JNum.sub(JNum.mult(bestAgentTranspose, S), JNum.mult(JNum.transpose(agent.getPositions()), C)));
 double[][] D_x = JNum.mult(A, D_ep);
 double[][] subR = JNum.sub(bestAgentTranspose, D_x);
 agent.setPositions(JNum.transpose(subR));
}
 

Kafadan_Kontak

Femtopat
Katılım
3 Mart 2021
Mesajlar
49
Pek uzatmayı sevmem ama genellikle çok hata aldığımda hatayı daha net anlim diye uzatmışlığım var 😀
 
Yukarı