Yaşadığımız evren bilgisayar ortamı olabilir mi?

Yukarı