Amazon kutusu açılmış ürünün iadesini kabul eder mi?

Yukarı